Pikselfestivalen 2008

b
a

En piksel kan defineres som “en av mange små punkter somsammen utgjør en representasjon av et bilde på en datamaskin”. I denne sammenheng er det snakk om en annen type piksler –nemlig Pikselfestivalen 2008.

Kritisk kunst

Pikselfestivalen08 er et kritisk kunstprosjekt om teknologiog samfunn, som ble arrangert for første gang i 2003. Siden den tid har detblitt arrangert årlig. Det er i all hovedsak en mediekunstfestival med fokus påkunst, teknologi og fri programvare. Selve utstillingen omfatter ulikeworkshops, konserter, utstillinger og seminarer rundt omkring i Bergen by.Mange små punkter som til sammen utgjør en helhet, altså.

Det hele foregår fra 4 – 7 desember. Installasjoner,presentasjoner, performances og lignende frisinnete aktiviteter vil finne stedpå USF Verftet, mens andre utstillinger i festivalperioden finnes på GalleriVold og Lydgalleriet. Hovedutstillingen finnes på Galleri 3,14 fra 12 desembertil 25  januar, den åpner altså énuke etter festivalen.

Arrangørene, med kunstner Gisle Frøysland i spissen,poengterer at teknologi i stedet for å utvide kunstneriske uttrykksmåter,heller snevrer dem inn – på grunn av at store, internasjonale selskaperkontrollerer utviklingen, og dermed bruken av digital teknologi.

”The Code”

I år er det “kodebegrepet”, eller “the code” som fungerersom en slags fellesnevner for prosjektet, som en “metode og nøkkel til dendigitale kunsten, fri programvare og open source miljøene”. Festivalen er kjentover hele verden for sin banebrytende og svært kritiske kunst, og arrangørenelover også i år og presentere aktuelle temaer innen kunstneriske rammer. Pikselhar med seg tallrike kunstnere fra mange steder i verden, i tillegg tilforskere og spesialister på varierende fagområder.

Et utvidet øye

En av installasjonene som kan utforskes når selveutstillingen åpner 12 desember på Galleri 3,14 –  er brasilianske Anaisa Francos “Expanded Eye”. Dette er enlysskulptur som forestiller et gjennomsiktig øye hengende ned fra taket. Øyetstirrer på den som ser på det, men det er ditt eget øye som reflekterestilbake. Skulpturen reagerer på dine blunk og bevegelser, og dette genererer ensåkalt “interaktiv animasjon”. Hvert blunk ganger opp antall øyne i skulpturenpå en fragmentert, heksagonal måte.

Må nesten oppleves, tror jeg.

Piksel støttes av Bergen Kommune, Norsk Kulturfond,Vestnorsk Filmfond, Hordaland Fylke og den Østerriske Ambassade, med flere.Dersom du vil vite mer angående festivalen kan Gisle Frøysland kontaktes.

Mer informasjon finner du på www.piksel.no/piksel08