Årets Beste Bergen 2011

b
a

Kjære leser,

2011 er et år vi alle vil huske, på godt og vondt. I denneutgaven av NATT&DAG, Årets Beste-avisa,har vi fremhevet det vi husker som godt. Det som har vært fint og kraftig, attråverdigog minneverdig, frekt og originalt, toneangivende og brunstig i året som har gått.

Vi har som lokalavis løftet frem kulturaktører fra allebyene vi lager avis, henholdsvis Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen. Dersomdu er nysgjerrig på hvem som har levert en glorverdig skive i Stavanger, hvilketutested du burde sjekke ut neste gang du er i Trondheim, eller hvor du børspise fisken din i Oslo, så finner du det her. På samme brett. Alt på stell.

I tillegg til de sedvanlige nominasjonskategoriene, presenterervi i år nyvinningen Årets Stemme.Her har vi valgt tre meningsbærere som har sjarmert, irritert og egget oss iløpet av året som har passert. Etter fjorårets intermesso er det også godt å haLitteraturprisen tilbake i det gode selskap.Skulle bare mangle, si!

Vinnerneavsløres ved prisutdelingen på Landmark fredag 10. februar. IKT-girl, neida, it-girl Maya Vik, Nabovarsel og en rekkeandre undisclosed aktører står for demusikalske innslagene. Konferansieren er heller ingen hvem som helst. For ikkeå snakke om samlingen av prisutdelere. Følg med. Annonseringer kommer!

Til slutt: takk til alle som har vært med å bygge og utvikleNATT&DAG det siste året. Med over 170 bidragsytere i 2011 og diversesamarbeid med større og mindre aktører, er vi stolte av å kunne kalle oss en avNorges sterkeste kulturaviser.

Kjør deg opp!

Håvard Nyhus, redaktør

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world's leading questionnaire tool.