Jurister om Jaquessons planlagte NRK-anmeldelse: – Vil bli henlagt umiddelbart

Kari Jaquesson sier hun skal politianmelde NRK for brudd på sexkjøpsloven. Det er ikke ulovlig å bestille og kjøpe porno, uavhengig av om skuespillerne har sex eller ikke, sier jurister.

b
a

I tirsdagens episode av Trygdekontoret ble det vist nok en spesialbestilt pornofilm. To pornoskuespillere som skulle forestille Seltzer og Jaquesson simulerte sex mens de utvekslet replikker forhåndsskrevet av Trygdekontoret.

Under onsdagens Dagsnytt atten gjorde Jaquesson det klart at hun kommer til å anmelde NRK for brudd på sexkjøpsloven. I dagens VG sier hun: «Om ikke noen andre gjør det, akter jeg å politianmelde NRK. Det har jeg vært tydelig på siden de sendte sitt første pornoinnslag. Både sexkjøploven og straffeloven må vurderes av jurister og påtalemyndigheter.»

– Det er ikke ulovlig å lage porno, uavhengig av om skuespillerne har sex eller ikke, sier advokat Bengt Waldow til NATT&DAG.

Hvordan tror du en eventuell anmeldelse vil bli behandlet?

– Den tror jeg blir henlagt umiddelbart som intet straffbart forhold, sier han.

Jurist og forsker Anine Kierulf, som var gjest i tirsdagens Trygdekontoret-sending, skjønner at pornobestillingen kan oppfattes som et brudd på sexkjøsloven.

– Ved å bestille pornofilm betaler man noen for å ha seksuell omgang. Men i forarbeidene til loven – som er det som forklarer hva alle ordene i loven betyr – så står det veldig klart i et eget punkt at loven ikke er ment å ramme innspillingen av pornofilmer, sier hun (se faktaboks).

Kan Jaquesson anmelde NRK for noe annet enn brudd på sexkjøpsloven, for eksempel æreskrenkelse?

– For å vurdere slikt må tullepornoen tolkes i lys av hele ytringssituasjonen. At Jaquesson er en offentlig person som selv har brukt sterke ord og uttrykk vil ikke være irrelevant i en slik vurdering, sier Kierulf.

Hun mener en anmeldelse fra Jaquesson ville vært paradoksal.

– Det finnes ikke noe hardere virkemiddel for å stoppe en motdebattant enn å melde vedkommende til politiet. De er to offentlige personer som debatterer noe de er uenige om. Så bruker den ene tøysete pornofilm, den andre politiet, sier Kierulf.

Bengt Waldow mener også at en eventuell anmeldelse spenner ben på argumentet om at Jaquesson debattknebles av Seltzer.

– I den grad sketsjen i det hele tatt er en ærekrenkelse, så går grensen et veldig godt stykke utenfor dette i en offentlig politisk debatt. I det hele tatt er det grunn til å stille spørsmål ved om hvem som er mest drepende for det politiske ordskiftet i denne saken – satirikeren eller hylekoret som vil sanksjonere og straffe ham?