VIDEOINTERVJU: Ken Ring er ikke så tøff som han ser ut som

… Men det kommer han sikkert til å jule oss opp for å si.

b
a
Ken Ring