– Svært høyreradikale krefter sitter sentralt i Frp

Et nesten enstemmig Storting vedtok denne uka at diskriminering på grunn av kjønnsidentitet- og uttrykk skulle omfattes av straffeloven. Blant de som stemte imot var tidligere justisminister Per-Willy Amundsen i Frp. Kvalmt, sier nestleder i SU.

b
a

– Det er skammelig at tre Frp-representanter bryter med egen stortingsgruppe og ellers enstemmig Storting og stemmer mot å utvide straffelovens hatvoldparagraf til å også gjelde kjønnsutrykk og kjønnsidentitet. 

Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti, Østfold. Foto: Stortinget.

Det sier nestleder i Sosialistisk Ungdom, Freddy Øvstegård. På mandag drøftet Stortinget et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene for diskriminering. Forslaget ble vedtatt, men tre Frp-representanter brøt med stortingsgruppa og stemte imot forslaget. Disse var Per-Willy Amundsen, Hanne Søttar og Morten Ørsal Johansen.

– Jeg ble bokstavelig talt kvalm, sier Øvstegard, og tilføyer: 

– At tidligere justisminister Per-Willy Amundsen og medlem av Frps stortingsgruppestyre Hanne Søtta stemte imot gjør det enda mer alvorlig, dette er ikke hvem som helst, men sentrale politikere i Frp. Det viser at reaksjonære og svært høyreradikale krefter sitter sentralt i Frp. 

Les også: 9 ganger Frp skadet arbeidet mot pedofile og overgripere 

Slik loven er i dag har personer som bryter med samfunnets normer for kjønnsidentitet-uttrykk et diskrimineringsvern i likestillings- og diskrimineringsloven, men det er ikke gjort endringer i straffelovens diskrimineringsvern. I praksis betyr dette at personer som diskriminerer noen fordi vedkommende uttrykker seg på en kjønnsoverskridende måte, ikke kan straffes.

– At transpersoner og andre som bryter med kjønnsbåsene trenger et særskilt vern trodde jeg vi alle var enige om. Hvordan Høyre og Venstre kan godta at deres regjeringspartner tråkker på transpersoner så grovt kan jeg ikke forstå.  

– Problematisk om radikale kjønnsteorier innlemmes i loven

Per-Willy Amundsen forteller at årsaken til at han stemte imot forslaget er at konsekvensene ikke er ordentlig utredet.

– Vi er selvsagt mot alle former for hets og diskriminering mot alle mennesker. I dette tilfellet gjør man en lovendring uten at den har vært på høring eller at konsekvensene er utredet. Det er en måte å drive politikk på som jeg ikke liker, skriver Per-Willy Amundsen. 

Les også: 8 uforsiktigheter Frp burde foreslå at du skal betale for selv 

Ifølge ham er det flere eksempler fra andre land der radikale kjønnsteorier uten vitenskapelig forankring innlemmes i loven.

– I Canada har vi eksempelet med «Bill 16-C» hvor «kjønnsidentitet» og «kjønnsuttrykk» innlemmes i den canadiske straffeloven under hatkriminalitet. Lovgivningen åpner trolig for strafferettslige reaksjoner dersom man ikke ønsker å titulere eller erkjenne at en person «er» et annet kjønn enn hva vedkommende fysisk er født som. Jeg mener det er problematisk dersom denne lovgivningen kriminaliserer de som tenker og ytrer noe annet enn hva radikale kjønnsteorier fremmer. 

Per-Willy Amundsen