Prest: – Islam er en politisk ideologi som dessverre står for mye vold

Tror prester på det de preker om? Hva synes de EGENTLIG om Islam? Og onanerer de noen gang på jobb? Vi spør, presten svarer.

b
a

Det er lett å tenke at alt liksom går rett til helvete for prestene om dagen. Sekulariseringen pågår for fullt, kirkebenkene er tomme og folk synder, banner og dropper å be om tilgivelse. Hva synes egentlig prestene om dette? Og tror de egentlig på alt de preker om? Hvordan er den interne justisen blant prester?

Og kanskje aller viktigst: Onanerer de på jobb?

Vi spurte, presten svarte.

Les også: Politimann: – Man får et litt skrudd forhold til sex når man sitter og ser på overgrep hele dagen

Hender det at du begynner å tvile på om gud finnes?
–Tvilen er en viktig del av troen. Noen ganger blir tvilen sterkere, når jeg for eksempel skal begrave små barn som har dødd. Det oppleves meningsløst og da lurer jeg på hvor Gud er.

Har du noen gang vært flau over å si at du er kristen?
– Fordommer finnes, men jeg har aldri selv vært flau over å være kristen. Men jeg kan være flau på kirkas vegne, når den eksempelvis har diskriminert homofile.

Tror du på helvete ?
– Helvete er ikke et sted etter døden, men det er en beskrivelse av en situasjon mange mennesker opplever i livet sitt her og nå. Mange opplever fattigdom, vold og motgang i livet sitt og dette oppleves som helvete for dem.

Hva synes du om Islam?
– Islam er en av de største religionene i verden idag. På den ene siden er islam en religion som preger mange menneskers tro og livssyn. Men på den andre siden er islam en politisk ideologi som dessverre står for mye vold i verden idag. Denne dobbeltheten gjør det vanskelig å få et helhetlig bilde av islam.

Hva hadde du gjort om en av barna dine ville gifte seg med en muslim?
–Jeg ville respektert det, men samtidig gått inn i en samtale med vedkommende om konsekvensene av et slikt valg.

Har du sviktet Gud noen gang?
– Jeg er et menneske på godt og vondt, som alle andre, så jeg har nok sviktet både Gud og mine medmennesker.

Har du noen gang onanert i kirken?
– Det har jeg nok aldri gjort!

Er det et lite forbehold her? 
– Nei, ingen forbehold.

Kan du hele bibelen utenat?
– Det kan jeg selvsagt ikke!  Men jeg har lest Bibelen fra perm til perm.

Les også: Lege: – Aktiv dødshjelp skjer, men det er enormt tabu

Forskning viser at religiøse mennesker er mindre intelligente. Hva tror du om det?
– Forskning viser også at religiøse mennesker er mer lykkelige og lever lengre, så forskning sier mye forskjellig!

Hva synes du om folk som ikke tror på Gud?
– Jeg respekterer selvsagt mennesker som har valgt et annet livssyn enn meg.

Tror du på alt du preker om?
– Jeg prøver å formidle et budskap som er preget av troverdighet og erfart liv, men samtidig er det viktig å stille åpne spørsmål om ting jeg ikke alltid forstår.

Hvordan er den interne justisen blant prester?
– Jeg pleier å si det slik: Janteloven står ofte sterkere i kirka enn evangeliet.  Det betyr at prester ikke alltid er like flinke til å ta vare på hverandre.

Hvordan da?
– Det har for eksempel vært tilfeller hvor jeg har forventet at noen av kollegaene ville ha støttet meg på et menneskelig plan. Når det stormer i livet, er det viktig at det er noen som viser omtanke. Den støtten har uteblitt noen ganger, dessverre.

Tenker du mye på døden?
– Ja, jeg er nok litt «yrkesskadet» ettersom jeg gravlegger folk nesten ukentlig. Døden er jo en naturlig del av livet.

Synes du synd på folk som ikke er kristne?
– Nei, jeg prøver å respektere mennesker med et annet livssyn enn meg

Er kristne mennesker bedre mennesker?
– Nei, selvsagt ikke. Men jeg tror at mennesker med en religiøs tro ofte opplever mer trygghet i livet sitt.

Er det ikke litt rart å basere levesettet sitt på en eldgammel bok?
– Jeg baserer ikke levesettet mitt på en eldgammel bok – men på BUDSKAPET i denne boken. Ogr budskapet handler om rettferdighet, fred, menneskeverd og frihet.

Hvor bokstavelig kan man tolke bibelen?
– Bibelen skal ikke tolkes bokstavelig, men man kan forholde seg til Bibelen som et kunstverk. Slik man kan bli berørt av et kunstverk, et musikkstykke eller en bok, slik kan man også bli berørt av Bibelens tekster.

Tror du det finnes prester som har hatt sex i kirken?
–Det utelukker jeg ikke, men har ingen konkret kjennskap til det!

Les også: Ethan Hawke imponerer som radikalisert prest i «First Reformed»